תקנון האתר

 

 

רהיטי MANZANA, הינה חנות אינטרנטית העוסקת בממכר מוצרי ריהוט לעיצוב הבית באופן מקוון  (להלן: "החנות") .

manzana.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") הינו בבלעדיות מלאה של מנהלי האתר ומשמשת כחנות אינטרנטית לצורך מכירת מוצרי ריהוט לבית ופריטים משלימים.

פעילות מנהלי האתר מתבצעת באמצעות האינטרנט והפריטים אשר נרכשו על ידי הלקוחות יסופקו לביתם בין 14-30ימי עסקים מרגע ביצוע וקליטת ההזמנה במערכת האתר.

אחריות הפריט תקפה לשנה מיום קבלתו בבית הלקוח. האחריות לא תחול על בלאי סביר שנבע משימוש במוצר. לאחר איסוף המוצר או שירות לתיקון יהיה עד 21 ימי עסקים.

כל לקוח אשר רכש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט ו/או ביצע הזמנה טלפונית של הפריטים המוצגים באתר האינטרנט, מתחייב לחתום על כל המסמכים שיידרשו לצורך השלמת העסקה כולל אישור על קבלת ההזמנה מידי השליח. לקוח אשר סירב לחתום על טופס זה ייחשב כמי שחתם על המסמך וכי אין לו כל טענה בגין הפריט שקיבל.

כל לקוח אשר ביצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ו/או נכנס לשם על מנת להתרשם מהאתר מצהיר כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאי אתר האינטרנט, הרכישה ויתר תנאי התקנון. כמו כן, המבקר באתר האינטרנט ו/או הרוכש פריט, מצהיר בזאת כי  אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר האינטרנט ו/או הנהלת האתר ו/או אחר לכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

כל טענה בדבר פגם בפריט שהתקבל אצל הלקוח תהיה מיד במעמד קבלת המוצר ובדיקתו בבית הלקוח ובאחריותו הבלעדית של הלקוח. לקוח אשר חתם על טופס תעודת המשלוח הינו אישור כי בדק את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח אשר לא יטען טענה בגין פגם בזמן קבלת הפריט ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר תקין ויצטרך להוכיח כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר. אנו רשאים בכל עת שלא לקבל טענת פגם באם לא נטענה במעמד האספקה. 

מדיניות החזרות וביטול עסקה תהא כפוף לחוק הגנת הצרכן.

הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר על פי התנאים המפורטים:

ביטול עסקה לפני קבלת המוצר למזמין יתבצע בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מבניהם. העוסק יחזיר למזמין את הכסף בגין העסקה, בניכוי דמי הביטול ובקיזוז עמלות האשראי על פי חוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח הפריט אל המזמין, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מבניהם ובניכוי דמי הובלה. אם המוצר הגיע לביתו של הלקוח  והלקוח מבקש לבטל את העסקה יינתן זיכוי כספי אם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או נזק ו/או פגם ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. אם לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל לא יוחזרו כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה. ההחלטה על מצבו של הפריט הינה החלטה בלעדית של העוסק, החלטה אשר הלקוח לא יוכל להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי דין. 

המועד שניתן להחזיר פריט, באריזתו המקורית, הינו תוך 14 יום מקבלתו.

מוצרים אשר הוזמנו ע"י הלקוח בהזמנה אישית המותאמת לפי מידות, ו/או גוון, ו/או שינוי עיצובי ואשר אינם כחלק מהפריטים המוצגים באתר לא ניתנים לביטול.

כל זיכוי כספי מביטול עסקה ובכלל ייעשה באמצעות שיטת התשלום שהתקבל והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברות האשראי. 

אנו רשאים לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בגין ביטול העסקה על ידינו מכל סיבה שהיא. תנאי הביטול ויתר התנאים כתוצאה מביטול העסקה הינה בכפוף למדיניות חברות האשראי.

אנו רשאים בכל עת, ולפי שיקול דעתנו להוסיף ו/ או להוריד פריטים מרכישה באתר מבלי לתת הודעה מוקדמת. וכן בנוגע לפריטים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה יהיה בשיקול דעת בלעדי שלנו להורדת פריטים ו/או הוספת פריטי מבצע מאתר האינטרנט. 

השימוש באתר, וכל תכניו והשירותים הקיימים בו, כגון: רהיטים, תמונות וסרטונים, עיצובים   וכן כל מידע ותוכן המופיעים באתר הינם בבלעדיות מלאה של הנהלת האתר. כל אדם אשר משכפל, מצטט, מעתיק, מצלם, מפרסם, מפיץ, מבלי לקבל את אישור הנהלת האתר מראש ובכתב תהא הפרה לזכויות היוצרים של הנהלת האתר ועלולה לגרום למפר לשלם להנהלת האתר פיצוי כספי. כמו כן, הנהלת האתר שומרת על זכותה המלאה להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים ברשותה לקבלת פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים וכן לנקוט בצעדים חוקיים  העומדים בפניה על מנת להסיר את הפרסום.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים באתר האינטרנט  מעת לעת וללא התראה מוקדמת

כל מידע אשר יוצג ברשתות החברתיות השונות, שלא באמצעות פרסום הנהלת האתר, אינו באחריותנו.

פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג' שלא לצורך השימוש באתר

בכל מה שקשור לביטחון המידע אנו משתמשים בכל האמצעים המקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותינו הכולל את מערכת הסליקה החיצונית וכל מידע אשר מתקבל מהלקוח. חשוב לציין כי כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של מנהלי האתר  אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו למנהלי האתר. וכן כל אדם אשר נכנס לאתר האינטרנט מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי להנהלת האתר אין כל אחריות או חבות בנוגע למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.

תנאי תקנון זה וההתקשרות מול מנהלי האתר חלים דיני מדינת ישראל בלבד. 

תקנון זה הינו בסיס להתקשרות הלקוחות מול מנהלי האתר והינו מסדיר את היחסים הקיימים בהתקשרות מול הלקוח. הלקוח הגולש באתר ואשר רכש מוצר ממנו, מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או אחר כלפי הנהלת האתר וכי הוא מוותר באופן מוחלט על כל דרישותיו וטענותיו ביחס לכל מה שמוצג באתר, רכישת המוצרים וכל טענה ו/או דרישה העומדת בפניו בנוגע להתקשרות מול מנהלי האתר.

.

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
הוסף לרשימהBrowse Wishlistהסר
עגלה

העגלה ריקה.

חזור